La Blauhaus_01

Blauhaus neix amb l’objectiu de transformar les antigues cases de cós en habitatges adaptats a les necessitats d’avui.

La Blauhaus s’ha dissenyat amb criteris d’estalvi energètic, fonts d’energia renovables i construcció sana. Els sistemes passius de l’edifici i els mètodes de ventilació intel·ligents units a les fonts d’energia solar i fotovoltaica, en conjunt, permeten estalvis de fins el 70% en el consum d’energia no renovable.

Aquesta experiència de disseny pretén explorar els límits de l’arquitectura i de la tecnologia en la construcció d’un futur sostenible.

Aspirem a actuar com un catalitzador entre les necessitats de la població, especialment les famílies, i la construcció de les ciutats i els paisatges urbans del segle XXI.

Blauhaus pretén promoure una nova cultura de la relació de les persones amb el seu entorn, principalment urbà, i expressa un compromís amb la innovació i amb la construcció d’un futur sostenible per a la família, per a la ciutat i per al nostre petit planeta.

Dissenyem amb criteris d’estalvi energètic, fonts d’energia renovables i construcció sana

Avantatges constructius

Sigui com sigui la parcel·la escollida i siguin quines siguin les necessitats de cada família, segur que podrem trobar en el nostre catàleg de tipologies la solució que millor s’adapti a cada cas. I després, sobre aquesta base, personalitzem tot allò que calgui per fer-ho “a mida”. Una forma de guanyar temps i esforços i de conjuntar sinèrgies i experiència.
Una blauhaus es dissenya en 60 dies i es construeix en 90. A això cal afegir-hi els temps d’obtenció de llicències i permisos que variaran segons cada municipi.
Sense sorpreses. L’experiència que ens ha donat construïr la Blauhaus_01 juntament amb metodologies de construcció més avançades permeten minimitzar a zero totes aquelles partides dedicades a imprevistos.
Ens ocupem de tot. Disseny, gestió de permisos, construcció, entrega final i obtenció de certificats. Absolutament tot per acompanyar als nostres clients durant tot un procés que normalment es percep com de llarg recorregut i ple de dubtes i incerteses.
  • Pack enderroc (gestió, projecte i direcció d’enderroc de l’antiga edificació)
  • Pack verd (ajardinament dels patis)
  • Pack confort (mobiliari específic)

Expressió arquitectònica

És l’eix central sobre el que bascula tot el projecte. Llum en un espai llarg i estret. Llum que entra pels patis i pels lluernaris de la coberta. I es projecta i es tamisa suaument entre els diferents plans verticals. Llum que dibuixa la pròpia forma de l’edifici, el perfila i li dóna volum

L’edifici adopta una forma geomètrica molt senzilla i modulada que permet diverses disposicions i usos. Partim del convenciment que la innovació es produeix en la intersecció de disciplines diverses i en la confluència de idees diferents. Els llocs de trobada i la fusió d’espais és la resposta que dóna l’arquitectura a aquest propòsit.

La pell de l’edifici respon a una voluntat de diàleg entre l’interior i l’exterior. Grans obertures a les façanes atenuen precisament la sensació de tancament entre quatre parets i faciliten la connexió visual aportant la curiosa sensació que un mai no acaba de saber si és troba dins o fora.

L’aposta més valenta del projecte ve de la possibilitat de substituïr metres quadrats construïts per un pati davanter que tempera i amortigua l’accés a l’habitatge. Amb el triple objectiu d’allunyar el moviment peatonal i la circulació rodada de les zones de vida i benestar, d’aportar llum i frescor a l’interior de l’habitatge i de convertir l’accés a casa teva en una nova experiència transformadora de qualitat de vida.

L’espai interior permet usos i compartimentacions flexibles i diverses. El sistema modular aporta prou flexibilitat per poder afrontar la construcció en diferents fases i sempre existeix la possibilitat d’ampliar el conjunt amb nous mòduls de forma senzilla.

Allò que anomenem eco-tecnologia inclou la reinterpretació d’algunes solucions bioclimàtiques de l’edificació tradicional . Sobretot les que tenen a veure amb la inèrcia tèrmica, orientacions, sistemes de ventilació , garantia de reciclatge de tots els materials, facilitat en el muntatge i desmuntatge, matèria primera de proximitat, etc.

Els materials seleccionats per a la construcció de l’edifici estan en consonància amb l’arquitectura bioclimàtica. S’han utilitzat materials no contaminants i que incorporen poca energia en la seva fabricació. No és casualitat doncs que el principal material estructural utilitzat sigui la fusta.

Tots els acabats són de primera qualitat. Des de l’estructura o els revestiments de façanes fins al més petit detall com les griferies o les lluminàries. Tot respira estil i qualitat

Gaudir d’un pati davant i un altre darrera no és només un luxe a l’abast de ben pocs. És una manera d’entendre una nova forma de vida. Contacte constant amb l’exterior, relació amb l’aire lliure, tenir cura per un arbre, cuidar un petit hort urbà, regar les plantes, i veure néixer les flors. I tot sobre un sòl de graves de tons cromàtics que filtren les aigües de la pluja. Es important de vegades mirar enlaire. I veure un cel a sobre nostre i unes nits plenes d’ estrelles. Els patis, els jardins, tenen això. Emmagatzemen records.

Components bioclimàtics

Està condicionada per la pròpia parcel·la i permet dissenyar els espais i el concepte global de l’habitatge amb un diàleg intel·ligent amb la radiació solar

Un disseny sense ponts tèrmics i el sistema constructiu d’entramat lleuger en fusta garanteixen un confort tèrmic òptim gràcies a l’aïllament a l’interior del mur autoportant i a les pròpies façanes i mitgeres, així com a la coberta i a sota el paviment, creant un aïllament perimetral total.

Les plaques solars i fotovoltaiques garanteixen el 100% de la demanda d’ aigua calenta sanitària (ACS) i el suplement necessari per l’aportació d’aire calent a l’habitatge en els mesos de més fred.

Un sistema d’acumuladors intel·ligents que només s’activen quan són necessaris, eviten l’ excés d’energia acumulada sobrant, que caldria dissipar.

Garanteix el màxim confort, inclús en els mesos de fred extrem, gràcies al sistema de recuperació de calor. A l’estiu en canvi, evita la humitat i l’efecte de xafogor. D’altra banda els sensors de CO2 detecten els nivells per ser filtrats i garantir una òptima qualitat del aire en tot moment

Afavoreix la ventilació i l’aire fresc en els mesos més calorosos. També un arbre de fulla caduca ajuda durant els mesos d’estiu a ombrejar la façana i refrescar l’ambient. Igualment el paviment transpirable és una altra forma de reduir la sensació de calor.

Motoritzades amb control domòtic, permeten una regulació personalitzada i programable del nivell de intensitat lumínica. Igualment, en funció de la posició del sol i de l’època de l’any aportaran energia solar a l’hivern i protegiran de la radiació directa els mesos d’estiu.

Tot l’habitatge es controla des de qualsevol dispositiu mòbil a través d’una aplicació exclusiva que permet automatitzar i monitoritzar de forma intel·ligent múltiples accions: obrir portes, pujar i baixar persianes i orientar les seves lames segons la posició del sol, garantir una temperatura predeterminada, activar avisos i sistemes d’alarma, controlar consums, encendre el tv i tancar l’equip de musica, entre molts d’altres.

La blauhaus_01

Visita la nostra casa pilot.